משאבי אנוש

מנהלת משאבי אנושרחלי מקובסקי
טלפון המנהלת04-8547035
אחראית נושא רישום זמניםשני אטיאס
טלפון אחראית04-8547034
פקידת מחלקהאיזבל אטיאס
טלפון פקידת מחלקה04-8547034