תנועות נוער

מנהל המחלקהציון סודרי
כתובתהרצל 6
טלפון04-8547032
פקס04-8571722
קבלת קהליום שני
זמני הקבלה16:00-18:30
דוא"ל[email protected]

בעלי תפקידים

מנהלת שותפויות מרכז הנועריעל שוורץ
יחידה לקידום ושיקום נועראביב ארם

בעיר פועלות 4 תנועות נוער

להלן רשימת תנועות הנוער הפועלות בעיר ומיקומיהם:

בני עקיבאבשכונת הרדוף
בית"רמועדון פיס לנוער בשכונת ויצמן
הצופיםב"ס מורשה לשעבר שכונת גיורא
מחנות עוליםבמקלט בשכונת ביאליק ובמרכז הנוער

תנועות הנוער עובדות בשיתוף עם עיריית טירת כרמל ועוזרת לנוער למציאת מקומות לפעילות ושימוש במתקנים ציבוריים ומתקנים שבבתי ספר, הרשות מעמידה עבור הנערים תקציב שנתי לכל הפעילויות שהנוער יעסוק בשנה הקרובה ומעניקה להם בית חם ועוזרת להם בכל פניה או הבעיה.

מידי שנה נקלטים כ- 10% בני נוער חדשים לתנועות הנוער השונות ברחבי העיר, הנוער מעודד ליזום ולייצר מגוון רחב של פרוקייטים בעשייה עצמאית. בני הנוער מתנדבים במגוון רחב של מסגרות כגון: כיבוי אש והצלחה, מדא ועוד, שיתוף פעולה במסגרת החינוך החברתי. תנועות הנוער עוזרת בטיפול ומניעת נשירה מהלימודים ומהמסגרות בשילוב הפעילויות ותוך ביצוע פרוייקטים בעשיי ה עצמאית.