לציבור הנהגים - חובה להדליק אורות גם ביום בכבישים בין עירוניים

לציבור הנהגים לתשומת ליבכם!

החל מ: 01/11/2019 חובת הדלקת אורות ברכב בכבישים בין עירוניים גם ביום.

ממשרד התחבורה נמסר כי חשוב לציין שאי ציות לתקנות התעבורה יוטל קנס כספי בסך 100 שקלים ובנוסף 2 נדוקות חובה ברישיון הנהיגה. אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.